Page Time: 0.3544s

Memory: 10.0862 MB (Peak: 11.1585 MB)

Queries (31, time: 0.0304s, 8.6%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.001044
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000430
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 28788
  Run Time: 0.000715
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 35
  Run Time: 0.000673
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 5. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id AND session_activity.unique_key = CAST(post.user_id AS BINARY))
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 60 AND post.position < 80) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 28788
  Run Time: 0.002872
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrangethread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_position8 20Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,xenforo.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4xenforo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4xenforo.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4xenforo.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,xenforo.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityeq_refPRIMARYPRIMARY22xenforo.post.user_id,func1Using where
 6. SELECT attachment.*,
  	data.filename, data.file_size, data.file_hash, data.file_path, data.width, data.height, data.thumbnail_width, data.thumbnail_height
  FROM xf_attachment AS attachment
  INNER JOIN xf_attachment_data AS data ON
  	(data.data_id = attachment.data_id)
  WHERE attachment.content_type = ?
  	AND attachment.content_id IN (446031, 446085, 446147)
  ORDER BY attachment.content_id, attachment.attach_date
  Params: post
  Run Time: 0.000720
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEattachmentrangecontent_type_id_datecontent_type_id_date31 5Using index condition
  SIMPLEdataeq_refPRIMARYPRIMARY4xenforo.attachment.data_id1 
 7. INSERT INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 28788
  Run Time: 0.000158
 8. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 96b9a2ceddac90294d2629e0da8d7e92, , 1561382587
  Run Time: 0.000403
 9. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=28788&page=4, 1561378987,
  Run Time: 0.000250
 10. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446012, a:1:{i:0;s:367:"Dostlar benim dalga motoru sun sun 50 lik. Ama dalga yapmıyor sadece üflüyor dalga efekti alamıyorum yada bana öyle geliyor anlamadım. Onun bir büyüğü var tuz karıştırmak İçin kullanıyorum onun dalga efekti var. Ne yapsak ki nasıl dalga efekti verilir yada büyüğü mü taksak çok mu tozu dumana katar :confused: dalga efekti istiyorum suda :oops:";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000840
 11. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446013, a:1:{i:0;s:57:"Yeter bu tanka 50 lik, arada bir temizliğini ihmal etme.";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000721
 12. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446014, a:1:{i:0;s:48:"Tamamdır abi o zaman hiç kurcalamadan devam :D";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000733
 13. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446031, a:4:{i:0;s:500:"Bir şeyi yanlış yapıyorum sanırım yardım istiyorum. Kh sorunum sıkıntılı oldu biraz. Kh 6.9 maksimum görüyorum genelde 6.2 civarı çıkıyordu. Mercanları girmeden tamamlamak istedim. Kh katkısı aldım dün tahmini suyuma 35 lt dedim (biraz abarttım küçük tuttum farkındayım) ve 3 ml katkı girdim. Katkı reeflowers test ise aquaforest bu arada. Şimdi testi yaptım kh 6.2 çıkıyor ben de bir körlük var sanırım bir de siz bakın teşekkürler saygılar sevgiler temo8 ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:5:"50912";}}i:2;s:3:" ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:5:"50913";}}}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000826
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446035, a:1:{i:0;s:61:"0,44 kağıtta kaça karşılık geliyor yanlış bakıyorsun";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000773
 15. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446036, a:1:{i:0;s:121:"benim 0,42 oda 8.9 a denk geliyor, seninde 0,44 8 lerin üstünde kağıt. Yanımda yok bakamıyorum sen foto at bakalım";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000782
 16. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446037, a:2:{i:0;s:52:"İnternetter buldum listeyi senin kh şu anda 8,6 ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:40:"http://666kb.com/i/dv6pnrkhkirmvx1cv.jpg";}}}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000952
 17. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446038, a:1:{i:0;s:70:"Haydiiii ben 0.56 ya bakıyordum tersten mi bakıyormuşum :eek::sopa:";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001084
 18. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446039, a:1:{i:0;s:157:"Volkan abi listeme baktım 7.8 e denk geliyor iyi maşallah bu hafta ki su değişiminde iyicedengelenir 8 civarı hedefimdi zaten olmuş demekki iyi bari :D";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001272
 19. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446040, a:1:{i:0;s:319:"Tankta kh tüketimi olmadığı için katkı eklemeden ölçtüğünüz değer, tuzunuzun verdiği değer olmalı. Dolayısıyla tuzluluğu yükseltmedikçe su değişimiyle kh yükselmez. Tuz sanırım çiçekli marka. Kh o civarlarda oluyor, hazırladığım tuzlu suya katkı ekleyip öyle değişim yapıyorum ben.";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000841
 20. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446043, a:1:{i:0;s:31:"7,8 e denk gelmiyor, kh ın 8.6";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001190
 21. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446044, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:40:"http://666kb.com/i/dv6sjnpf8k8bwyl9b.jpg";}}i:1;s:12:" 0,44-8,6 kh";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001061
 22. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446052, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"quote";s:6:"option";s:33:"Sena, post: 446040, member: 12860";s:8:"original";a:2:{i:0;s:43:"[QUOTE="Sena, post: 446040, member: 12860"]";i:1;s:8:"[/QUOTE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:129:"Tuz sanırım çiçekli marka. Kh o civarlarda oluyor, hazırladığım tuzlu suya katkı ekleyip öyle değişim yapıyorum ben.";}}i:1;s:179:" Aynen öyle yapmayı planlıyorum direk katkıyı içeriye dökmek hoşuma gitmedi :rolleyes: Volkan abi bendeki cetvele göre söyledim ama akşam bir daha kontrol ederim temo2";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.003804
 23. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446085, a:5:{i:0;s:106:"Evet tecrübeli arkadaşlardan rica ediyorum şu anda benim kh ım kaç :koptum: ben 9.3 diyorum :cool::D ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:5:"50922";}}i:2;s:3:" ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:5:"50923";}}i:4;s:55:" Çok kızmayın ama takılı kaldım bu kısmatemo23";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001369
 24. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446087, a:1:{i:0;s:146:"Senin test salifert degil mi Enjektörun siyah plastigin bittigi kisma gore okuyacaksın Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000882
 25. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446088, a:1:{i:0;s:3:"7,6";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000855
 26. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446089, a:1:{i:0;s:105:"Abi yok salifert değil aquaforest test 7.6 nasıl okundu acaba öğretirseniz sevinirim gıcık oldum :D";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000702
 27. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446090, a:1:{i:0;s:90:"bendeki salifert ama mantık aynıdır siyah parçanın uç tarafa yakın olan yeri okunur";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.000929
 28. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446091, a:1:{i:0;s:87:"Teşekkürler bu işide hallettiğimize göre devam edebilirim oh be rahatladım :dans:";}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001105
 29. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 446147, a:2:{i:0;s:286:"Arkadaşlar mercanlar bu sabah geldi fragları ekledim tanka şükür. Aralarında iki tane deniz yıldızı çıktı. Bunları tanıyamadım ama pek güven de vermedi bir yardımcı olursanız sevinirim zararı yoksa tanka eklicem hiç hava görmediler hep suyun içinde tuttum temo7 ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:6:"attach";s:6:"option";s:4:"full";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[ATTACH=full]";i:1;s:9:"[/ATTACH]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:5:"50929";}}}, 1464601394, 1561378987
  Run Time: 0.001057
 30. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  INNER JOIN xf_thread AS thread ON
  	(thread.node_id = forum.node_id)
  WHERE (thread.thread_id = 28788)
   LIMIT 1
  Run Time: 0.000882
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARY,node_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 31. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 31
  Run Time: 0.000494
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 

Included Files (137, XenForo Classes: 67)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/WidgetFramework/Listener.php
 33. library/WidgetFramework/Option.php
 34. library/XenForo/Router.php
 35. library/XenForo/Route/Filter.php
 36. library/XenForo/Route/Interface.php
 37. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 38. library/XenForo/Route/Prefix.php
 39. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 40. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 41. library/XenForo/RouteMatch.php
 42. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 43. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 44. library/XenForo/Controller.php
 45. library/ConvMan/Listener/LoadClassController.php
 46. library/SigRestrict/Listener.php
 47. library/Merc/Listener/History/LoadClass.php
 48. library/XenPlus/Listener/LoadClass.php
 49. library/XenPlus/Listener/Abstract.php
 50. library/Tapatalk/Listener/LoadClassModel.php
 51. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 52. library/XenForo/Input.php
 53. library/XenForo/Session.php
 54. library/XenForo/Helper/Ip.php
 55. library/XenForo/Visitor.php
 56. library/XenForo/Model/User.php
 57. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/LoadClassModel.php
 58. library/Waindigo/Listener/LoadClass.php
 59. library/Waindigo/Listener/LoadClass/20120202.php
 60. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 61. library/XenForo/Permission.php
 62. library/XenForo/Helper/Php.php
 63. library/XenForo/Phrase.php
 64. library/XenForo/Locale.php
 65. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 66. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 67. library/XenForo/Model/Thread.php
 68. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 69. library/XenForo/Model/Forum.php
 70. library/XenForo/Helper/String.php
 71. library/XenForo/Helper/Discussion.php
 72. library/XenForo/Model/Post.php
 73. library/XenForo/Model/Attachment.php
 74. library/XenForo/Route/Prefix/Attachments.php
 75. library/XenForo/Model/Node.php
 76. library/Tapatalk/Model/Node.php
 77. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 78. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 79. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 80. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 81. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 82. library/Tapatalk/Listener/ControllerPostDispatch.php
 83. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 84. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 85. library/XenForo/Template/Public.php
 86. library/XenForo/Template/Abstract.php
 87. library/WidgetFramework/Core.php
 88. library/XenForo/Model/Moderator.php
 89. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 90. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 91. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 92. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 93. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 94. library/XenForo/View.php
 95. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 96. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 97. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 98. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 99. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 100. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 101. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 102. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 103. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 104. library/XenForo/Helper/File.php
 105. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 106. library/Tapatalk/EventListener/Hook.php
 107. library/ConvMan/Listener/Hook.php
 108. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplateHook.php
 109. library/Waindigo/Listener/TemplateHook.php
 110. library/Waindigo/Listener/TemplateHook/20120613.php
 111. library/Waindigo/Listener/Template.php
 112. library/Waindigo/Listener/Template/20120702.php
 113. library/TilkiBey/ReadPC/Listener/Listener.php
 114. library/Merc/Listener/History/TemplateHook.php
 115. library/XenPlus/Listener/TemplateHook.php
 116. library/XenPlus/Helper/Listener.php
 117. internal_data/templates/S.3,L.2,page_nav.php
 118. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplatePostRender.php
 119. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender.php
 120. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender/20120212.php
 121. library/Merc/Listener/History/TemplatePostRender.php
 122. library/XenPlus/Listener/TemplatePostRender.php
 123. library/Tapatalk/Listener/TemplatePostRender.php
 124. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 125. internal_data/templates/S.3,L.2,merc_history_post_public_controls.php
 126. library/XenForo/Model/Avatar.php
 127. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 128. library/XenForo/Model/UserField.php
 129. internal_data/templates/S.3,L.2,bb_code_tag_attach.php
 130. internal_data/templates/S.3,L.2,bb_code_tag_quote.php
 131. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 132. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 133. library/XenForo/Debug.php
 134. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 135. mobiquo/mbqFrame/3rdLib/classTTConnection.php
 136. mobiquo/smartbanner/head.inc.php
 137. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php