1. Hoş geldiniz, Akvaryum Portalı ailesine katılım için kendinizi hazır hissediyorsanız üye olun.
  Yardım sayfasından forum kullanım desteği alın.

Bilimsel Bakışla Su Değerleri

Başlığı 'İleri Seviye Deniz Akvaryumu Konuları' kategorisinde YIKIKTEMO tarafından 3 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Deniz akvaryumu su değerleri tuzlu suda önemli bir unsur. Her bileşen kendi işlevi içerisinde suyun ana kararlığına tamponlama yapar. Zaman içinde akvaryumda barındırılan canlılar deniz suyundan bu bileşenleri toplayarak yaşamını sağlıklı idame ettirir. Bunun yanında akvaryumda barındırılan canlılar günlük beslenmeleri sonrasında akvaryum suyuna belli oranlarda atıklar ve yan ürünler bırakır. Bunun getirisi olarak suyun KH ve pH gibi değerlerinde düşüş gerçekleşirken suyun da genel alkanitesi aşağı düşme eğilimine girer. Tuzlu su kimyasını ele alacağımız makalemizin tüm içeriği tarafımca Akvaryum Portalı için hazırlanmış ve yazılmıştır.

  Deniz suyu bileşimi nedir ?

  deniz akvaryumu su değerleri.jpg

  Deniz suyu tuzların genel içerik varyasyonlarını sunarken tüm denizler ve okyanuslar dünyanın istikrarlı bir kimyasal bileşimini ortaya çıkarır. Diğer eser elementler dediğimiz elementler ise bu yapıyı destekleyen unsurlardır.

  Tuzluluk nedir?

  Deniz suyunun tuzluluk yapısı 34.7 ortalama olarak litre başına düşen gram tuz tutarıdır. Okyanuslar içinde tuzluluk oranı büyük nehirlerin akış ve tatlı su girişlerinin ve yine suyun buharlaşma derecesine bağlı olarak, 34 ila 37 g / arasında değişir. Kapalı denizler Akdeniz (39g / l) veya Kızıl Deniz (/ l 41 g) gibi daha yüksek tuzluluk oranına sahiptir.

  Deniz suyu yoğunluğu nedir ?

  Yoğunluk bir litre suda gram ağırlığı olarak tanımlanır. Bu değerlerden akvaryumda kabul edilebilir değer 1022 ve 1026 g / şeklinde olup 25C sıcaklık ortalaması vardır.

  Deniz suyu ana parametreleri nelerdir?

  Parametre değerleri .......... ....... Deniz Akvaryumu Aralığı
  pH 8.2 ............................ ................. ....8-8,5 8,5-8 ....
  Tuzluluk g/l...............34-41 .................. 36 g / l
  Yoğunluk--1022 ............... g/l.........1.020-1.026 yoğunluğu g / l
  KH ............................ .............. 8 dKH 6-10 dKH
  Oksijen mg/l.............5-7 .................. 5,5 mg / l
  Kalsiyum mg/l..........380-480 ..................... 400 mg / l
  Magnezyum mg/l.......1.200-1500 ............... 1285 mg / l
  Stronsiyum mg/l...........6-12 ................ 80-10 mg / l
  İyot ------------------------------------------------60 ppb
  Amonyum 0.1 mg / l. .........< 0.1 mg / l
  Nitrit-----0.1 mg/l .................... / L. ......< 0.1 mg / l 0,0001 mg nitrit
  Nitrat----0-20 nitrat ..................... 0.1 mg / l
  Fosfat/ L. .......< 0.1 mg / l 0.005 mg Fosfat
  Demir----000006 mg/l...0 Demir, / l 00.001 mg
  Silikat-----2 mg/l 2.7 mg 0.06 ila ..................... Silikat / l. ......< 2 mg / l
  Bakır ..................... 0,00005 mg/l......0, 001 mg / l
  Boro .......................... mg/l............10 4,4 mg / l

  Deniz akvaryumunda kalsiyum düzeyleri ?

  Mercan, yosun, yumuşakçalar ve kabuklular ve kalker iskeletli canlılar kalsiyum kullanır. Kalsiyum deniz suyunun en önemli bileşenlerinden biridir.

  Deniz akvaryumu karbonat değerleri ?

  Deniz suyunda ana kimyasal elementleri dengede tutarak inorganik formda öncelikle bulunur. Karbon dioksit (CO2), bikarbonat (HCO3-) ve karbonat (CO3 Bu bileşiklerin bileşimi deniz suyunun istikrarlı olması nedeniyle önemli bir rol oynar.

  Bakteriyel nitrifikasyon tarafından üretilen asitleri nötralize etmek için canlı organizmalar tarafından atılan CO2 ve oluşacak pH değişikliklerini azaltarak stabil olarak pH / CO3 / HCO3-tamponlanır. Mercanlar, kabuklu deniz canlıları ve bazı alg türleri karbonat / bikarbonatI büyümeleri sırasında kullanılır. Böylece kalsiyum karbonat oluşur ve kalkerli iskelet inşaa edilir.

  Deniz akvaryumu ve stronsiyum ?

  Yoğun sert mercanların bulunduğu akvaryumlarda ve omurgasızlar için sürekli eksik değerin tamamlanması gerekir. Aşırı kullanılması iyot gibi elementlerde olduğu kadar problem yaratmaz. Sert mercanların büyümesinde rol oynar.

  İyot değeri ve önemi ?

  (0.06 mg / l) gibi çok az miktarda bulunması gerekir. Ancak kırmızı ve kahverengi alglerin gelişiminde ve kabuklu yaşamında koruyucu pigment oluşumu için önemlidir.

  Magnezyum düzeyleri nelerdir?

  Mercanların kalker iskeleti oluşturmasında karbonat ve kalsiyum arasında kimyasal denge sağlamak için esastır. Kalsiyum karbonat çökmelerini de engeller.

  Deniz suyunda azot seviyeleri ?

  Mercan resiflerinde nitrit, nitrat (/ l <0.1 mg)ve amonyakta azot bileşikleri çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Yüksek azot konsantrasyonları mavi-yeşil alg oluşumunu tetikleyebilir.

  KH /karbonat sertliği ?

  Karbonat sertliği veya KH suda çözünmüş karbonat ve bikarbonat tuzların toplam içeriği genellikle Alman derecesi olarak ifade edilir. CaO o 17.8 mg/l de CaCO3. DH 1, 10 mg / l CaO veya CaCO3 / l 17,8 mg.ye karşılık gelir.

  Katkı maddeleri ne işe yarar ?

  Bir katkı maddesi bileşik artırmak veya akvaryum kararlığını sürdürmek yine daha fazla su parametresini korumak için kullanılan kimyasalların bir karışımıdır. Katı ve suda çözünmüş veya sıvı olabilir. Gelişi güzel veya tüketimi bilmeden kullanılması önerilmez.

  pH nedir?

  PH proton konsantrasyonunun logaritmasının eksi olarak tanımlanmasıdır. pH =- log [H +] Açıklayıcı olarak değeri tanımlayan üç pH aralığı vardır. 7 pH nötr pH değeridir. 7 pH değerinden az olan asitli su. 7 pH değerinden yüksek olan alkanitesi yüksek su. Deniz suyu pH değerininin temel yapısı 8.2 olarak kabul edilir. pH ölçeğine ana yapı olarak bakarsak; 8 pH değeri 7 Ph değerine göre on kat daha alkali su olduğunu düşünebilirsiniz.

  Hangi faktörler deniz suyunda pH değerini etkiler ?

  Deniz suyu pH değeri CO2 ve karbonat iyonları gibi birçok çözünmüş kimyasal türlere bağlıdır. Bikarbonat Ph üzerinde tampon etkisine sahiptir.

  Karbonat/ Tampon nedir ?

  Deniz suyunun pH değeri başlıca karbondioksit oranı (CO2) tarafından belirlenir. Bikarbonat (HCO3-) ve karbonat (CO3 =) aşağıdaki kimyasal reaksiyonlar tarafından yönetilir.

  CO2 (g) + H2O <-----> H2CO3 (aq)
  H2CO3 (aq) <-------> HCO3-(aq) + H + (aq)
  HCO3- <------------> CO3=(aq) + H+(aq) <------------> HCO3-CO3 (aq) + H + (aq)

  Deniz akvaryumlarında pH ve karbonat / bikarbonat arasındaki ilişki önemli bir bağlayıcı olacaktır. CO3 =, CO2 konsantrasyonuna sahip bir suyunuz varsa çok (% 0.6) düşük orandır. Bu oranda pH artar azalır yani salınım gerçekleşir. Eğer ilişki HCO3-/CO3 ise =, pH değeri dengeli azalır artar. Buna tamponlama denir.

  Neden gün boyunca pH değişir ?

  Akvaryumda gün boyunca fotosentez sırasında CO2 içeriği tüketilir. Bu farklılıklar yani CO2 tüketimi nedeniyle Ph değeri değişim gösterir. Canlıların solunumu sırasında CO2 üretimi vardır ama nispeten azdır. Akvaryum aydınlatması açıkken alg ve mercanlar( zooxanthellae) fotosentetik aktivitesi CO2 konsantrasyonunda ciddi bir düşüş ve pH değerinde hafif bir artışa neden olur. Aydınlatma kapandığında fotosentez durur ve CO2 miktarı artar. Akvaryumun pH değeri azalır. Bunun yanında birçok canlı organizmaların solunumu kapanır ve bu da etkili olur düşüş oranında.

  Nasıl pH değerini en olumlu şekilde sabitleyebiliriz ?

  Akvaryumda gün boyu sudaki CO2 içeriğinin değişikliği nedeniyle pH küçük dalgalanmalar gösterir. Yine zaman zaman nitrifikasyon bakterileri ürettikleri asitler nedeniyle pH değerinin azalma eğilimi göstermesine de sebeb olur. Bu nedenle pH değerindeki etkili bir düşüşü önlemek için doğru değerleri korumak adına karbonat sertliğini korumak önemlidir. Karbonat sertliği korumak için çeşitli katkı maddeleri kullanılarak yapılır.

  Nasıl pH değerini yükseltebilirim ?

  Akvaryumun pH değerini yükseltmek için bilinen katkı 5.1 veya 6:01 oranında bikarbonat / karbonat karışımından oluşan bir pH tamponlayıcısı kullanmaktır. PH’ı 8.2 değerine yakın tutmak için birkaç gün içinde artırılmalıdır yani ani yükseltmek zarar verir.

  Neden günlük olarak bir akvaryumda KH azalır ?

  Akvaryum içinde sürekli bir tüketim söz konusudur. Mercanlar ve Halimeda gibi mercan türleri ve yine kalkerli algler karbonatları tüketir KH bir azalma içine girer. Karbonat dKH / gün: 1.12--4.2 yüksek -----Düşük oran 0.35 ------

  Önerilen KH değeri 7-10 dKH şeklindedir. Bazı akvaryumlarda tüketilen 4.2 dKH değerini günlük düşünürseniz…KH kontrolünün önemini pH değerini korumak adına daha iyi anlayabilirsiniz. Böyle yüksek tüketim olan akvaryumlarda bir kalsiyum reaktörü / karbonat ile karbonat sertliği korumak için tavsiye edilir.

  Karbonat kalsiyum aşırı doygunluk olduğunda ne olur ?

  Kalsiyum karbonat (CaCO3) kalsiyum / l ve karbonat 5 mg / l tatlı suda çabuk çözünür. Ancak, deniz suyu karbonat konsantrasyonu 106 mg / l ve 400 mg / l, 4 ila 5 kat daha fazla kalsiyum ve karbonatı teorik olarak bulundurması gerekir. Bu kalsiyum ve karbonat oluşumundaki zorluk diğer rakip iyonların çözünürlüğünü artıran deniz suyunun diğer bileşenlerinin, tuzlarının varlığı sebeb olur.

  En önemli bilgi kısmı ise magnezyumun karbonat bileşiklerinin oluşumunda kalsiyum ile yarışıyor olmasıdır.

  Nasıl KH / kalsiyum ve pH denklemini Çözerim ?

  Bu denklem bilimsel anlaşılırlığı zor bir denklem olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden daha bilimsel yanıt için su kimyası bölümüiçerisinde açacağınız konular üzerinden yanıtlar alırsanız daha anlaşılır olacaktır. Kısaca değinmek gerekirse;

  1)Ca2 + (aq) + CO3 (aq) <---------> CaCO3 (lar)
  2) Ca2 + (aq) + 2HCO3-(aq) <-------> Ca (HCO3) 2 (aq)
  3) CO2 (g) + CaCO3 (s) + H2O <------------> Ca (HCO3) 2 (aq)

  Denklem 1) Kalkerli yosun , abiyotik mercanlar, hem de akvaryumdaki kalsiyum karbonat oluşumundan sorumludur.

  Denklem 2) Kalsiyum karbonatın oluşumu, öncelikle deniz suyunun yüksek kalsiyum içeriği sorumlusudur.

  Denklem 3) Bir kalsiyum reaktörü olarak veya denizin sığ sularında CO2 etkisi ile kalsiyum karbonat erime oranı.

  Ne eklersem dengeli bir su yapısı oluşur ?

  Dengeli bir katkı kullanımı deniz suyunun iyonik dengesini etkilemez. Akvaryuma bu katkılar eklendiğinde deniz suyunun farklı tuzları bağıl oranını yani genel dengeyi ayakta tutar. Çok kalsiyum durumunda özellikle bu katkı maddelerini kullanmak önemlidir ve düzenli olarak kullanılır. Ana katkı maddeleri dengeli suyun kalsiyum ve KH değerini korumak için ana madde olarak 2 veya 3 bileşenin katkısı vardır. Ana katkılar daha çok bir resif akvaryumu için gereklidir. Kalsiyum karbonat, tercihen dengeli ya da dengesiz katkılar.

  -Katkı magnezyum.
  -Katkı İyot.
  -Stronsiyum Katkısı.
  -Katkı iz elementler .

  Magnezyum karbonat ve kalsiyum için ne kadar önemli ?

  Kalsiyum karbonat, kendiliğinden çökelti eğiliminde olacaktır. Karbonat iyonları yağış sırasında magnezyum ve stronsiyum kalsiyum ile yarışır. Düşük magnezyum konsantrasyonu durumunda iyonlarda çökelme yaşanır.

  Kalsiyumun faydaları nelerdir ?

  Kalsiyum suda doğrudan ve dolaylı olarak akvaryumun bikarbonat iyonlarına katkıda bulunuyor. Bu şekilde doğru kullanıldığında suyun kalsiyum ve karbonat sertlikleri doğru orantılanır. Birçok mercan türünün yaşamını sürdürmesi ve çoğalması için yukarda yazıldığı gibi önemli rol oynar. Dikkate alınacak diğer bir faktör yararlı kalsiyum iyonlarının yüksek pH, varlığı nedeniyle akvaryumda istenmeyen alg görünümünü azaltır.

  Genel olarak sıralanan tüm bu su değerlerini bir bütün olarak ortaya çıkaran bileşenlerin akvaryum üzerinde kullanılması tamamen akvaryum şartlarına bağlı olarak belirlenir. Balık akvaryumlarında su değişimi olarak ilerlemek mümkünken reef kavramında ise reef akvaryumunun canlı yükü ve türler belirleyicidir. Tüketimin olmayacağı noktada yapılacak eklemeler veya katkıların tamponlanmasına yarayan eksik bir madde uğraşlarınızı boşa çıkaracaktır. Reef akvaryumu olsun, balık akvaryumu olsun test kitleri ile ölçüm yapmadan hiçbir katkı eklenmemelidir. Her akvarist kendi yaşadığı tecrübesi ve akvaryumunu tanımasıyla zaman içinde test kitlerine ihtiyacı azaltabilmektedir. Yine sık olarak yapılan bir hata ise reef kavramına hobiciler kendi akvaryumlarını tüketimi az ve ihtiyacı düşük 2 parça mercan türünü eklediklerinde reef kavramını işleterek tüm katkıları eklemeye çalışmaktalar. Bu durumlar suyun kararlılığını değil bozuk yapısının ortaya çıkmasına yol açar.

  Aşağıda sorabileceğiniz çok önemli sorular bulunmaktadır. Makaleyi daha derin ve bilimsel hale getirmemek adına soru cevap şeklinde ilerlemeyi uygun gördüm.

  Akvaryumunuza dair Sorabileceğiniz ya da sormanız gereken sorular diyelim aşağıdadır. Tuzlu su hobisini bilimsel olarak yapmak isteyenler olabilir.

  Kalsiyumu korumak için ne yapmalı ve nasıl kalsiyum?

  Sodyum bikarbonat ile nasıl bir kompozisyon hazırlanır?

  Kalsiyum glukonat nedir?

  Kalsiyum asetat nedir?

  Nasıl en doğru şekilde stronsiyum eklerim?

  iyot eklenmesi nasıl olmalı?

  Magnezyum katkı maddesi nasıl eklenir?

  Hangi kimyasallar besin olarak kabul ediliyor?

  Azot ve fosfor üç kanaldan akvaryuma girerken?

  Nasıl sudan nitrat'ı kaldırabilirim?

  Nasıl sudan fosfat'ı kaldırabilirim ?

  Bakteriyel denitrifikasyon nedir?

  Hangi yolla veya filtre ile denitrifikasyon oluşturabilirim?

  Nasıl kükürt yapan bir denitrifikasyon yatak hazırlarım?

  Su buharlaşması yerine su hazırlamak için musluk suyu veya deniz suyu Olabilir mi?

  Akvaryum türlerinde kullanılabilir su nelerdir?

  Distile su nedir?

  Ozmotik basınç nedir?

  Reverse osmosis nedir?

  Hazır suni Tuz mu yoksa doğal deniz suyu mu?

  Ticari tuzlarda ne tür sorunlar var?

  Makale tarafımca yazılmış ve hazırlanmıştır. Alıntılanması yasak olup, sağda solda gören üyelerimizin sahip çıkmasını rica ederim. Akvaryum kimyanız ne olursa olsun sizin kimyanız yerinde olsun.

  Akvaryum Portalı
   
  relooper, kaninez, eltes elektriks ve diğer 21 kişi bunu beğendi.
 2. murer

  murer Kıdemli Üye

  Mesajlar:
  4.112
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Murat ERCAN
  Yine muhteşem yazı akışı ile sürükleyici ve ''Alın size bilimsel akvaryum sırları'' deyip, olayı bitirmişsin.

  Ellerine, kollarına sağlık.
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 3. Erman Pehlivan

  Erman Pehlivan

  Mesajlar:
  2.788
  Yer:
  İzmir / Torbalı
  İsim:
  Erman PEHLİVAN
  Temel abi ellerine sağlık. Photoshopla forumun ortasına heykeli dikilecek adamsın vallahi. :) :F

  Bu tecrübeler, bu makale, para versen edinemezsin.. Ama sen para verip bizlere edindiriyosun. Allah razı olsun, teşekkürler.
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 4. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Fazla mütavaziliğin de görgüsüzlük olduğuna inanırım. Bu yüzden ifade etmem gerekir ki makale içindeki bilgilerin çoğu ülkemiz akvaryum bilgi depolarına ilk kez giriyor. Makale altında sorun bana bu soruları kısmının anlamı ise eğer bilimsellik ile bu hobiyi yapacaksanız yani eğer hata yapıp A-P Tuzlu Su forumlarını tamamen tecrübe veya tamamen Marmara denizinden su tecrübelerine, belli başlı mercanların bakıldığı...bakılabileceği akvaryum kurulumlarının bilgilerinin yazıldığı yer zannediyor ve yine bilimsellik karmaşası içinde tecrübeyi sağ kenara koyup sadece bilimsellik içerisinde boğulmak istiyorsanız ve yine dışardan böyle görmek istiyorsanız sorun yok.

  Sorun bana kısmındaki sorulara göğüs de gereriz en kralından cevablarını da sadece portalda bulacağınız şekilde yanıtlarız. Keskin ifadeyle...böyle düşünenleri bilimsellik manyağı yaparız...:F:F
   
  TencoMelih ve murer bunu beğendi.
 5. selcom2008

  selcom2008

  Mesajlar:
  683
  Yer:
  İSTANBUL Başakşehir/Gaziosmanpaşa
  İsim:
  Selim CÖMERT
  Valla ne diyeyim Temel bey makaleni baştan aşağı okudum , bir daha okudum. Diyeceğim şu tek kelimeyle muhteşem.

  Bilimsel bir açıklama olmuş.
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 6. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Teşekkürler Selim. Bilimsel olması için biraz da bilerek yazıldı dersem yalan olmaz. Çünkü malesef farklı bakış açılarına sahip hobiciler bir aradayız. Bazen mesajlarımızın içeriğinde ana temel yapı ve sorunlar üzerine mesajlar yazıldığında sorun yaşayan arkadaşlarımız takip edildiği gibi sorun kaynağı suyunu sorgulamak istiyor. Oysa ortada suyu ile alakalı somut bir sorgulanacak yapı olmuyor çünkü yapının bütünü bozuk oluyor.

  Bunu anlatmak kolay olmuyor. Bu yüzden biraz da demek istediğim gerektiğinde, ihtiyacınız olduğunda bu bilgiler burada her zaman bulunacaktır ve makale altına sorulması gereken sorular kısmı gerçek manada her yerde cevabı bulunabilecek sorular da değil. Bunların her birine ayrı başlık açıp makale yazabiliriz aslında ama tek konu altında bu sorular ve yanıtları daha manalı olur. Konu olarak zaten açarsın. Yanlız üzgünüm ki sorular içinden bir teki bile henüz sorulmadı. Bunun anlamı bilimsellik manyağı olmayan isteyenlerin sayısı istemeyenlerden daha az. :F:F
   
  TencoMelih bunu beğendi.
 7. U.Uçar

  U.Uçar

  Mesajlar:
  216
  İsim:
  Ufuk UÇAR
  Temel, dersine iyi hazırlan, sorular yavaş yavaş gelir. :D
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 8. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Aynen bilimsellik isteyene başka yerde olmayan bilimselikte sunarız demek istedim. Fakat bilirsiniz düşüncemi, bu kadar kafayı olması gerekenler dışında olanlara takarsanız siz akvaryumu izlemezsiniz...Akvaryum sizle dans eder. Sevdim bu ifadeyi.:)
   
 9. erkan candemir

  erkan candemir

  Mesajlar:
  20
  İsim:
  erkan candemir
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Ankara'da Marmara akvaryumu kuramayacağıma göre ilk sorumu sorayım.

  Ticari tuzlarda ne tür sorunlar var ? Bu sorundan kurtulmanın yolu gidip en pahalısını almak mı?
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 10. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Ticari tuzların temel sorunu ağır metallerin mevcut olması. Sonuç olarak kirletici unsurlar tuzun imalatında kullanılan farklı tuzlardan oluşan karışımların kullanılmasından geliyor. Bu nedenle ağır metallerin toksitesi çok yüksek olabiliyor. Ticari tuzlarda olan bir başka sorun ise farklı markaların farklı farklı kalsiyum, magnezyum ve karbonat içeriği karıştırmasıdır. Bunun amacı aslında markaya fark katmaktır ancak bu elementlerin her markada farklı olması sizi bir anlamda tek markaya bağlayabilir ama her akvaryumun canlı yükü 'bizim ürünümüzün içeriğinde (?) elementi fazladır' denen unsura uygun olmayabilir.Tuz seçerken tecrübelerden faydalanarak herhangi bir kalıntı bırakmayan ve çözünürlüğü tam olan tuzlar tercih edilmelidir.

  En pahalısını almak en doğrusunu yapmak değildir. Eğer bir hobici hayalindeki yani hedefindeki canlı yükünü belirlemiş ise en pahalısını almak zorunda da değildir...Ancak! ençok memnun kalınan ürünü almak zorundadır.
   
  TencoMelih bunu beğendi.
 11. erkan candemir

  erkan candemir

  Mesajlar:
  20
  İsim:
  erkan candemir
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Teşekkür ederim. Bu forumla ilgili genel bir sorum olacak. Bu tür forumlarda isim vererek markaları övmek ya da kötülemek yasak mı / yasal değil mi? Bilmediğimden soruyorum.

  Yani bu tür forumlar ortak deneyimlerin sonucunda, hobicileri zarar etmekten, yanlışa düşmekten korumak amacındaysa; isim vermenin yasal bir engeli olmamalı, değil mi?

  Sonuç; çözünürlüğü tam olmayan ve kalıntı bırakan, tuz markaları hangileridir ? diye sorsam :)

  Ya da bu tür basit soruları forumda sormayıp, akvaryumculardan mı fikir almalıyım ?
   
 12. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Erkan kardeşim bu soruları hepsine olmasa da akvaryumcuya sorduğunda gene dönüp dolaşıp burada soracaksın. Esnaf elindeki tuz için alma yaramaz der mi bilemem veya kaç tanesi der sana bıraktım. Genel olarak hobiciler yani bu ürünleri kullananlar akvaryumcuda toplanmaz buralarda olurlar.

  Her türlü markanın, ticari esnafın, memnuniyeti, şikayeti, kaşının üstündeki gözünü yazmak serbesttir eskiden beri burada.

  Tuz olarak ben Tropic marin kullanıyorum memnunum. Yine Instant Ocean güzel tuzdur.

  Sen iyi akvaryum çıkarırsın ortaya demedi deme. :heyo: Sorular güzel ve dengeli.:)
   
 13. brkfrt

  brkfrt

  Mesajlar:
  1.791
  İsim:
  Burak Fırat
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Bildiğim birkaç unsuru sizle paylaşmak isterim.
  Kimyasalları kullanırken neden dikkat etmeliyiz?

  Örneğin pH arttırıcı bir madde kullandık. Bu madde tampon çözelti diye adlandırılır yani bizim tam olarak pH değerini bildiğimiz bir çözeltidir. pH arttırmak içinde baz kullanırız ve suyumuzu istenilen pH aralığına çekmeye çalışırız. Yalnız öyle bir nokta vardır ki buna dönüm noktası denir, bu noktaya kadar olan artış azar azar oluşmaktayken o noktada birden bire yükseliş yaşanır çünkü artık suda bizim bazımızla reaksiyona girecek asit kalmamıştır. Ortamda artık bizim eklediğimiz fazla baz vardır. Yani demek istiyorum ki fazladan eklenen 2-3 damla bile 7ye çekmek istediğimiz pH değerini birdenbire 9 yapabilir.
  [​IMG]

  Grafikte görüldüğü gibi 90mL sodyum hidroksit çizgisinde birden bire pH 2den 10a çıkmıştır.

  Kimyasalın bilinçsiz kullanılmasının bir anda bütün balıkların ölümüne yol açabileceğini umarım anlatabilmişimdir.

  Bir de sorum olacak sizlere Ca ve Mg'un mercanlara ve akvaryuma çeşitli etkilerinde söz etmişsiniz. Bu durumda pH dengesi için kalsiyum hidroksit ya da magnezyum hidroksit kullandınız mı hiç?
  Eğer kullanılmadıysa ben ilerde kullanıp deneyimlerimi de aktarmak isterim.

  Grafik için kaynak : asitvebaz.blogspot.com
   
  fth-94 ve YIKIKTEMO bunu beğendi.
 14. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Akvaryumlarda kullanılan bu katkılar seyreltilmiş ürünlerdir. Magnezyum hidroksit deriye temas ettiğinde yakan bir madde sanırım. Akvaryumda kullanım şeklini nasıl yapabiliriz ? Böyle bir denemem olmadı açıkcası. Saf kalsiyum kullandım, saf kalsiyumu kap içerisinde eritilerek ve suyun berrak kısmı alınarak damla damla eklenebiliyor ama hidroksit tanımıyla bir kullanımım olmadı. Magnezyumu ise akvaryum esnafından alıyoruz.
   
 15. brkfrt

  brkfrt

  Mesajlar:
  1.791
  İsim:
  Burak Fırat
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Seyreltik ürünlerde dönüm noktası daha toleranslıdır doğrudur ama yinede akvaryumda ki pH tam olarak bilinmelidir yoksa dönüm noktası kaçırılabilir.
  Sizin mesajınızı okuduktan sonra,kalsiyum hidroksitin nasıl kullanılabileceğine dair bir araştırma yaptığımda ilginç bir şeyle karşılaştım wikipedia da http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum_hidroksit
  Nasıl kullanılacağına dair araştırmak gerekir tabi.
   
 16. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Akvaryum için satılan kalsiyumdan artı olarak ne gibi bir artısı olabilir Kalsiyum hidroksit kullanımının ? Magnezyum hidroksit ise mukozayı yakar doğru mudur ?
   
 17. brkfrt

  brkfrt

  Mesajlar:
  1.791
  İsim:
  Burak Fırat
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Magnezyum hidroksit ile ilgili tespitleriniz doğrudur, akvaryum için kullanımı imkansız gibi duruyor.
  Kalsiyum hidroksitin şöyle bir etkisi olabilir: kalsiyumlar mercanların ihtiyaçlarını karşılarken, hidroksitler de düşen pH'ı yukarılara çeker. Anladığım kadarıyla tuzlu su akvaryumlarında pH düşmekte doğru anlamış mıyım öncelikle?
   
  YIKIKTEMO bunu beğendi.
 18. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Cevap: Tuzlu Su Akvaryum Kimyası

  Teşekkürler öncelikle.

  Bu noktada 'Kalsiyumlar mercanların ihtiyaçlarını karşılarken, hidroksitler düşen Ph'ı yukarı çeker' ifaden doğrudur şüphesiz tahsilin gereği. Akvaryumlardaki Ph değeri aslında iki açıdan işlenmeli. Tecrübesel olarak ve su kimyası olarak düşünebiliriz.

  Tecrübesel olarak düşüncem; Bir hobici akvaryumu için test kitleri alıyorsa Ph test kiti en son alınması gerekenlerdendir yani diğer test kitleri yanında en son tercih edilebilir. Düzgün işletilen bir akvaryumda Ph değeri aşırı uç noktalarda oynamaz. Reef akvaryumunu ele alırsak düzenli girilmek zorunda olunan katkılar ve su değişimleri sayesinde normal değerine yakın devam eder. Gündüz ile gece arasında oluşan Ph farkı akvaryum için tolere edilebilir bir değerdir ve akvaryumlar bunu belli etmeden tolere eder. Balık akvaryumlarında ise balıklar çok daha kolay şartlara bir süre sonra uyum sağlar. Belli bir düşük ph ve Nitrat gibi atık aralığında sorunsuz yaşamına devam eder. Ancak bu tarz akvaryumlara dışardan yeni balık adapte edildiğinde Ph sorun yaratır ve Akvaryumumuzda Ph değerin o anlarda aklımıza gelir. Bu yüzden dengeyi de bozacak olan hastalığı akvaryuma getirmeden önce yeni balığın tolere edebileceği değerlere getirmek gerekir.

  Su kimyasında Ph parametresine bakarsak, canlıların atıkları ve yan ürünleri suyu asidik hale getirmeye başlar. Asidik hale gelen suyun Ph değeri düşme eğilimine girer, buna eksik olan yani kullanılan Kalsiyum, magnezyum ve Kh gibi elementlerin eksilmesi neden olur. Dolayısı ile Akvaryumda Ph değeri düşmeye meyillidir diyebiliriz.
   
  brkfrt bunu beğendi.
 19. murat parin

  murat parin

  Mesajlar:
  2.253
  Yer:
  pendik/istanbul
  İsim:
  murat
  Aha bende buraya yazıyorum. Temel abi yakında bir kitap yazar akvaristin el kitabı diye.
   
 20. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.616
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Yazma bir yerlere, kitap yazmam ben. Beyinlere direk yazarım, kağıt ıslanır, kitap kaybolur, darbe olur toplanır. Beyinlerde daha güvenli olur.;) Döktürdüm gene şuraya bak.:)
   
  eltes elektriks ve Nadir bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş